Downloads en links

Documenten

Ondersteuningsplan

Jeugdplan ‘Met andere ogen’

Jaarverslag 2022

Statuten

Jaarverslag 2021

Accountantsverklaring Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Accountantsverklaring Jaarverslag 2020

 

Infographic SWV PO Noord-Limburg

Infographic

Toelichting op de infographic:

  • TLV verwijzingen en leerlingstromen; schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021.
  • Deelname cijfers en leerlingaantallen; teldatum van 1 oktober 2021.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen deelname met en zonder residentiele leerlingen.
  • De cijfers van de thuiszitters zijn van 15 maart 2022. Het percentage is gebaseerd op het aantal kinderen (4-12 jaar) van de betreffende gemeente.
Informatie rondom grensverkeer:
Procedures en protocollen
Algemene nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven Hoogbegaafdheid

Deze nieuwsbrieven zijn bestemd voor de medewerkers van alle scholen van het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg (PO 3101) en het SWV Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg (VO 3101).

Interessante websites
Logo

Wij promoten het correct gebruik van het logo van het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg. Wilt u het logo op uw eigen website publiceren of ergens ander voor gebruiken meld dit dan door het sturen van een e-mail naar noordlimburg@swvpo.nl of door een bericht te plaatsen in het contactformulier.  Onrechtmatig gebruik van het logo is niet toegestaan.

Het logo dient te allen tijde in zijn geheel (beeld- en woordmerk) en in de juiste verhouding gebruikt te worden. U kunt hiervoor onderstaand logo gebruiken. Download het logo door uw muis op het logo te plaatsen en de rechter muisknop in te drukken. Vervolgens kiest u ‘Afbeelding opslaan als’. U kunt het bestand het beste als ‘png’ opslaan.

Uitleg logo
Het beeldmerk (nexus) van ons logo staat voor het samenspel tussen de 8 gemeenten en 16 schoolbesturen om elke leerling in Noord-Limburg een passende onderwijsplek te bieden. Daar waar de 16 gekleurde ‘v’s elk voor een schoolbestuur staan, representeren de 8 witte ‘v’s de gemeenten. Samen vormen ze één geheel en werken ze met elkaar samen in de regio Noord-Limburg.