Toewijzing van ondersteuning

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, maken we onderscheid tussen het toewijzen van extra ondersteuning (niveau 3) en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (niveau 4 en 5). Bij beide stappen zijn er kwaliteitseisen, waaronder betrokkenheid van de ouders en interdisciplinair overleg.

>> Download hier het aanvraagformulier TLV

Extra ondersteuning

De toewijzing van extra ondersteuning is gebaseerd op handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Dat wil zeggen dat de mogelijkheden van het kind het vertrekpunt zijn. Via het interdisciplinair overleg bespreken alle betrokken partijen met de ouders de ondersteuningsbehoefte van de leerling en/of leerkracht. Extra ondersteuning moet het handelen van de leerkracht versterken en/of individuele begeleiding van het kind mogelijk maken.

Speciaal (basis)onderwijs

Voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het afgeven van zo’n verklaring is een belangrijke formele stap na gedegen (interdisciplinair) overleg op basis van de Handelingsgerichte procesdiagnostiek en in samenspraak met de ouders. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven als blijkt dat de huidige school onvoldoende in staat is passend onderwijs te bieden (ook niet met extra ondersteuning in niveau 3) en een school voor speciaal (basis)onderwijs dat wel kan. Hierbij zijn altijd twee onafhankelijke deskundigen bij betrokken.

>> Meer informatie: Lees meer over de procedures in ons ondersteuningsplan