Voordat uw kind naar school gaat

Als ouder bepaalt u bij welke school u uw kind wilt aanmelden. Dit moet minimaal tien weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk gebeuren bij de school van uw keuze. Let op: afhankelijk van de aanmeldingsprocedure van de school kan de termijn afwijken van deze minimumtermijn.

Verwacht u dat uw kind onderwijsondersteuning (niveau 3, 4 of 5) nodig heeft? Geef dit dan aan bij de aanmelding. Vermeld ook of u uw kind bij meerdere scholen heeft aangemeld. Als dat zo is, krijgt de school van uw eerste voorkeur de eventuele zorgplicht.

Besluit over plaatsing

Na de schriftelijke aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eventueel eenmaal met vier weken worden verlengd. In deze periode gaat de school na of zij uw kind op de school kunnen plaatsen, eventueel met extra ondersteuning. Bij deze afweging kan de school een bovenschools ondersteuningscoördinator (boc’er) om advies vragen.

Zorgplicht: passende plek

Kan uw kind niet terecht op de school van uw keuze, dan moet de school u een andere passende plek bieden. Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.