Wie zijn we?

Het Samenwerkingsverband (SWV PO 3101) is een werkorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid en een netwerkorganisatie met inspanningsverantwoordelijkheid. Naast de bestuurlijke organisatie bestaat het samenwerkingsverband uit leerkrachten, intern begeleiders, kwaliteitsteamleden, directeuren, bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel van de 114 scholen en 16 schoolbesturen.

Samen vormen wij het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg.

Onze stichting heeft een algemeen bestuur, bestaande uit:

  • een dagelijks bestuur; de directeur-bestuurder
  • en een toezichthoudend bestuur.

Daarnaast is er een toezichthouder; de onafhankelijk voorzitter. Dit is de voorzitter van het algemeen bestuur en de voorzitter van het toezichthoudend bestuur.

>> Meer informatie: De organisatie