Uitvoeren ondersteuningsstructuur

Leerkrachten, intern begeleiders en bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren (boc’ers) zijn samen verantwoordelijk voor passend onderwijs in de scholen.

Leerkrachten en intern begeleiders
Als eerste zijn de leerkrachten en intern begeleiders op school aan zet bij vragen van ouders over een passend aanbod voor hun kind(eren). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Komen zij er samen niet uit dan kan op, verzoek van ouders en/of scholen, een bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren (boc’er) helpen.

Bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren
De boc’er brengt advies uit over de nodige ondersteuning voor een leerling. Elke school van het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg heeft een bovenschoolse ondersteuningscoördinator toegewezen gekregen. De boc’ers hebben geregeld contact met de intern begeleiders of kwaliteitsteamleden van de scholen waarvoor ze werken om zo feeling te houden met de dagelijkse praktijk.

Door kennisdeling en intervisie werken de boc’ers op een collegiale wijze en effectieve manier aan het uitvoeren, afstemmen en verbeteren van de ondersteuningsstructuur en de ondersteuningsactiviteiten. Ze denken in mogelijkheden en het belang van het kind staat altijd voorop. De boc’er kan ouders en scholen ook ondersteunen als een wisseling van school of schoolsoort wenselijk is. Samen met de intern begeleider en/of kwaliteitsteamlid moeten de bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren schoolverzuim voorkomen.

>> Naar onze bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren