Passend onderwijs voor leerlingen

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind. Om dit mogelijk te maken werken 114 scholen samen in het Samenwerkingsverband.

Samen accepteren we geen verzuim, schooluitval en thuiszitters. Ons uiteindelijke doel is leerlingen en jongeren goed toe te rusten voor een duurzame participatie in de samenleving. We mogen van alle betrokkenen (onderwijs, gemeenten en de instellingen voor jeugdhulp en opvoedondersteuning) verwachten dat we ons maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. En, als het zich toch voordoet, dit zo snel mogelijk op te lossen.