Onze schoolbesturen

Alle besturen van met een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in onze regio zijn verplicht aangesloten bij het Samenwerkingsverband. Het gaat in totaal om zestien schoolbesturen. Het is onze taak om kinderen in onze regio betekenisvol onderwijs te bieden dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften als aan de behoeften van de samenleving. Voor deze wettelijke en maatschappelijke opdracht zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een leerling (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Noord- Limburg zorgen wij ervoor dat iedere leerling in onze regio het best mogelijke onderwijs krijgt.

> Naar onze schoolbesturen