Naar het voortgezet onderwijs

Gaat uw kind binnenkort van (speciaal) basisonderwijs naar (speciaal) voortgezet onderwijs en heeft het daar extra ondersteuning nodig? Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een doorgaande ontwikkelingslijn en warme overdracht belangrijk. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Als Samenwerkingsverband PO werken we met Samenwerkingsverband VO samen in diverse gemeenten, waaronder Venray, Peel & Maas, Horst aan de Maas en Venlo.

Met deze samenwerking willen we de overstap van primair naar voortgezet onderwijs verbeteren en zorgen voor een goede en volledige warme overdracht van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling.

> Meer informatie: Naar het Samenwerkingsverband VO