Landelijke netwerken

Als Samenwerkingsverband zijn we een netwerkorganisatie. We onderhouden regelmatig contact met overige netwerken en bezoeken regelmatig landelijke studiebijeenkomsten. Zo participeren we in netwerken als het Landelijk steunpunt voor passend onderwijs en het netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs. Ook hebben we een structurele link met het ministerie van OCW, de onderwijsinspectie en we volgen landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen vanuit andere Samenwerkingsverbanden op de voet.