Naar het voortgezet onderwijs

Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een doorgaande ontwikkelingslijn en warme overdracht belangrijk, helemaal als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Als Samenwerkingsverband PO werken we met Samenwerkingsverband VO samen in diverse gemeenten, waaronder Venray, Peel & Maas, Horst aan de Maas en Venlo.

Met deze samenwerking willen we de overstap van primair naar voortgezet onderwijs verbeteren en zorgen voor een goede en volledige warme overdracht van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling. Onze directeuren voeren nauw overleg over het uitvoeren van het ondersteuningsplan, strategisch beleid van de Samenwerkingsverbanden en de doeltreffendheid, de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs. Ook delen zij kennis, informatie en ervaringen op bestuurlijk en politiek niveau en hebben aandacht voor tienerscholen.

> Meer informatie over het Samenwerkingsverband VO