Privacy statement

Het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg hecht grote waarde aan zorgvuldigheid bij het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. De informatie die met ons gedeeld wordt heeft vaak betrekking op jongeren voor wie het onderwijsproces niet vanzelf gaat. Wij zijn ons er daarom terdege van bewust dat we te maken hebben met jongeren, ouders en mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Wij verplaatsen ons bij onze activiteiten in deze belanghebbenden en de impact die het verwerken van persoonsgegevens op hen kan hebben. Dit geldt ook voor alle andere processen waarbij de verwerking van persoonsgegevens door het Samenwerkingsverband een rol speelt, zoals de personeelsadministratie en het organiseren van overlegstructuren. Daarom worden alle gegevens beveiligd opgeslagen en is de toegang daartoe  beperkt tot medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun dagelijkse werk.

Wilt u meer weten over welke gegevens het SWV PO opslaat en wat de rechten van ouders zijn, lees dan ons privacy statement.

Heeft u vragen over het waarborgen van uw privacy neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, mevrouw S. Ibrahim via fg@swvpo.nl.