Bij wie kunt u terecht?

Ouders kunnen met een hulpvraag ten eerste terecht op school. De school waar uw kind op zit is namelijk verantwoordelijk voor passende ondersteuning voor elke leerling.

Als er geen passende ondersteuning op school geboden kan worden of wanneer u er samen niet uitkomt kan een intern begeleider van school u eventueel doorverwijzen naar een bovenschoolse ondersteuningscoördinator (boc’er).

Als de boc’er u niet kan helpen en de oplossing ook niet binnen school of binnen het schoolbestuur geboden kan worden dan kijken wij, in samenspraak met u, in ons Samenwerkingsverband (114 scholen) of een andere school dit wel kan. Dat kan zijn een andere basisschool in de buurt of een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

U kunt ook rechtstreeks contact met ons (Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg) opnemen.

Wilt u meer weten over passend onderwijs? Bekijk dan ook eens de website van de rijksoverheid en het steunpunt passend onderwijs.