Samenwerkingsverband VO

Het voortgezet onderwijs is een belangrijke ketenpartner voor een doorgaande ontwikkelingslijn en de warme overdracht van ieder kind. Een goede samenwerking tussen basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs is essentieel en samen willen we de overstap van primair naar voortgezet onderwijs verder verbeteren. Dit begint met een goede en volledige warme overdracht van de onderwijsondersteuningsbehoefte als een leerling de overstap maakt.

Het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg en het SWV Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg hebben nauw contact over het uitvoeren van het ondersteuningsplan, strategisch beleid van de Samenwerkingsverbanden en de doeltreffendheid, en de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs. Ook delen zij kennis, informatie en ervaringen op bestuurlijk en politiek niveau.