Wat moet ik regelen als ouder?

Heeft uw kind volgens u extra ondersteuning nodig? Geef dit door aan de school waar u uw kind heeft aangemeld en/of staat ingeschreven.

Het Samenwerkingsverband hanteert onderstaande niveaus van ondersteuning;

In overleg met u gaat de school van uw kind op zoek naar de mogelijkheden.

Als de school niet de juiste ondersteuning kan geven, dan is speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs mogelijk een betere plek voor uw kind. Voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school kan een TLV aanvragen bij het Samenwerkingsverband.

Uw kind aanmelden

Als ouder bepaalt u zelf bij welke school u uw kind aanmeldt. Meestal gaat dit in overleg met de school. Wanneer u uw kind moet aanmelden hangt af van de aanmeldingsprocedure van de school, maar in ieder geval minimaal tien weken voor de gewenste inschrijfdatum. Dit moet schriftelijk gebeuren. Geef bij de aanmelding aan of uw kind bij andere scholen is aangemeld.

Eerste school heeft zorgplicht

Als Samenwerkingsverband hebben we afgesproken dat de school waar het kind als eerste is aangemeld de zogenaamde ‘zorgplicht’ heeft. Deze school moet beoordelen of zij uw kind als leerling de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Op basis van de wet heeft de school zes weken de tijd een passende plek te bieden. Deze termijn kan één keer met vier weken worden verlengd.

>> Meer informatie: Samenwerking ouders en school