Aanvragen TLV

Voor plaatsing in het  speciaal (basis)onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het Samenwerkingsverband beslist op aanvraag van de school of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs (sbo) of tot het speciaal onderwijs (so). Het Samenwerkingsverband geeft dan een TLV af.

Het Samenwerkingsverband is verplicht om zich over de toelaatbaarheid van een leerling tot het s(b)o te laten adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. De deskundigen zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

>> Download hier het aanvraagformulier TLV (digitaal invulbaar)

>> Bekijk hier het stappenplan voor het aanvragen van een TLV