Welke ondersteuning biedt school?

Bij aanmelding op een school heeft die school zorgplicht voor de leerling. Dat betekent dat de school moet zorgen voor passend onderwijs. De school zal daarom eerst samen met docenten,  intern begeleiders en ouders zoeken naar een passend aanbod voor een leerling. Kan de school dat niet zelf, ook niet met extra ondersteuning binnen de eigen school, dan moet de school zorgen voor een alternatief. Volgens de wet heeft een school zes weken de tijd om een passende plek te bieden. Scholen kunnen deze termijn eenmalig verlengen met vier weken.

Een kind op een andere school aanmelden kan pas nadat de procedure is afgerond. Goed overleg tussen ouders en school, uitmondend in een gezamenlijke aanmelding, heeft de voorkeur. In ons Samenwerkingsverband kunnen ouders en/of scholen hulp inroepen van een bovenschoolse ondersteuningscoördinator. Hij of zij biedt ondersteuning in het afwegingsproces.

>> Meer informatie: Bij wie kunt u terecht?