Bij wie kunt u terecht?

Ouders kunnen met een hulpvraag ten eerste terecht op school. Leerkrachten op school zijn samen met intern begeleiders verantwoordelijk voor passende ondersteuning voor elke leerling. Vaak is het zo dat de leerkracht (eventueel op verzoek van ouders) een hulpvraag stelt, en dat de intern begeleider gaat onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is.

Als de benodigde ondersteuning op school niet geboden kan worden of wanneer school en ouders er samen niet uitkomen dan kan de intern begeleider ouders eventueel doorverwijzen naar een bovenschoolse ondersteuningscoördinator (boc’er). Als de oplossing niet binnen school of binnen het schoolbestuur geboden kan worden dan wordt er in ons Samenwerkingsverband ( 116 scholen) besproken of een andere school dit wel kan. Dat kan zijn een andere basisschool in de nabijheid van thuis of een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.