Onze scholen

Een school heeft structureel en langdurig contact met alle kinderen en de rol van de leerkracht is zeer groot. Samen met intern begeleiders, kwaliteitsteamleden en directeuren van de 114 scholen kennen de leerkrachten de kinderen en de ouders het beste. Als Samenwerkingsverband kijken we niet alleen naar wat een leerling nodig heeft, maar ook wat een school nodig heeft om een kind te ondersteunen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het geheel. Door kennis te delen hoeven we niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen we meer met elkaar in gesprek gaan.

In totaal zijn 114 scholen aangesloten bij ons Samenwerkingsverband: 103 scholen voor basisonderwijs, 7 scholen voor speciaal basisonderwijs en 6 scholen voor speciaal onderwijs.

>> Naar onze scholen