SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg

Samen zijn we het Samenwerkingsverband

Het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg (SWV PO 3101) is niets zonder de tomeloze inzet van alle medewerkers; leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, intern begeleiders, bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers en directeuren van onze 114 scholen.

Alleen samen krijgen we het voor elkaar om alle kinderen in Noord-Limburg een passende onderwijsplek te bieden. En daar zijn we met recht trots op!

Goed onderwijs maak je samen!
SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg
Een passende onderwijsplek voor elk kind, liefst zo thuisnabij mogelijk
SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg

Over SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg (SWV PO 3101)

Als Samenwerkingsverband zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van een dekkend aanbod van passende onderwijstrajecten in de totale regio. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de schoolbesturen die deel uitmaken van ons Samenwerkingsverband. Zij kunnen alleen of in wisselende samenwerking lokaal verschillende uitwerkingen realiseren.

Ons beleid is erop gericht dat we in gezamenlijkheid een strategie ontwikkelen om leerlingen optimaal onderwijs te geven. We kiezen voor een integrale benadering met als kernwoorden verbinden, versterken en betrokkenheid. Vanuit deze visie willen we de wettelijke en maatschappelijke opdracht gezamenlijk uitvoeren.