zondag 16 juni 2024

Raad van Toezicht en deelnemersraad

Hierbij delen wij u mede dat ons samenwerkingsverband per 01-04-2024 een nieuwe governancestructuur heeft gerealiseerd.

In het afgelopen schooljaar heeft het Algemeen Bestuur (AB) van het SWV als intern toezichthoudend bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd. In de zelfevaluatie heeft het AB kritisch naar zichzelf, de bestuurscultuur en het governancemodel gekeken. In december 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij het periodieke kwaliteitsonderzoek het SWV op een aantal verbeterpunten gewezen. Op basis van de zelfevaluatie en de verbeteropdracht van de Inspectie, heeft het AB besloten om over te stappen naar een governancemodel met een onafhankelijke raad van toezicht, bestaande uit een voorzitter en twee leden, en een deelnemersraad (DR) bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen.

De essentie is dat er gekozen is voor een model waarbij bestuur, intern toezicht en eigenaarschap organiek worden gescheiden. De schoolbesturen die vanuit hun rol verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van passend onderwijs hebben daarmee, anders dan in het oude model, niet meer ook de intern toezichthoudende rol als lid van het AB.

Met het installeren van een RvT zetten we als organisatie de volgende stap in professionalisering en halen we relevante kennis, kunde en netwerk in huis. De per 01-04-2024 aangestelde leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mw. Ellen Schiffeleers                         Voorzitter

Mw. Esther van Nieuwenhuysen       lid

Dhr.  Lucien Peeters                             lid

 

We kijken uit naar een constructieve samenwerking!