Zo werkt passend onderwijs

De meeste kinderen gaan vanuit de kinderopvang moeiteloos door naar de basisschool. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Scholen werken met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Uiteraard hebben ouders hier ook een belangrijke rol in. Er zijn verschillende vormen van Passend Onderwijs. Het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders is de school. We zien het als een uitdaging om voor elk kind onderwijs op maat te organiseren. Passend onderwijs is geen los thema, maar goed onderwijs met aandacht voor elkaar. We gaan uit van een integrale efficiënte benadering en aanpak, samen met onze partners met ieder zijn eigen rol en expertise.

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Voor ouders:

>> Lees hier de brochure over passend onderwijs  (Nederlandstalig)  of bekijk via deze link het filmpje.
>> Lees hier de brochure over passend onderwijs  (Engelstalig)

Voor leerlingen:

>> Lees hier de brochure met uitleg over passend onderwijs of bekijk dit filmpje:

Scholen hebben zorgplicht

Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dit betekent dat zij voor extra begeleiding en ondersteuning moeten zorgen als een kind dit nodig heeft. Zowel op een reguliere basisschool als op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Met deze zorgplicht willen we voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Voor de mogelijke extra begeleiding en ondersteuning hebben we regionale afspraken gemaakt.