Wat als mijn kind naar het voortgezet onderwijs gaat?

Gaat uw kind naar (speciaal) voortgezet onderwijs? Heeft het daar extra ondersteuning nodig? Als Samenwerkingsverband PO werken we met Samenwerkingsverband VO samen in diverse gemeenten, waaronder Venray, Peel & Maas, Horst aan de Maas en Venlo. Met deze samenwerking willen we de overstap van primair naar voortgezet onderwijs goed laten verlopen en zorgen voor een warme overdracht van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling.