Wat doen we?

Als Samenwerkingsverband zorgen we voor een dekkend netwerk aan voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ofwel een dekkend aanbod voor elk kind! Goed zicht op het aanwezige aanbod is van wezenlijk belang. Daarmee kunnen we sturen op een dekkend netwerk aan voorzieningen, elkaar aanspreken op de afgesproken doelstellingen én werken vanuit een onderwijskundige visie.

Wat willen we bereiken?

Als netwerkorganisatie positioneren we ons als kennis- en expertiseorganisatie.

We zijn van de samenleving en vormen een onmisbare verbinding in het veranderende landschap van zorg en onderwijs. We willen de samenwerking met elkaar intensiveren en de expertisedeling vergroten. Ook streven we naar een dekkend netwerk om professionals de juiste expertise aan te reiken.

We gaan verder met verbinden, verantwoorden, monitoren en versterken. Samen kunnen we het onderwijs in onze regio steeds beter laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van alle kinderen. We schenken specifiek aandacht aan de communicatie over de ondersteuningsmogelijkheden en zorgen dat de leraar op de werkvloer zich ondersteund en gefaciliteerd voelt. Passend onderwijs slaagt als het voor de leraar slaagt!