Over het Samenwerkingsverband

Als Samenwerkingsverband zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van een dekkend aanbod van passende onderwijstrajecten in de totale regio. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de schoolbesturen die deel uitmaken van ons Samenwerkingsverband. Zij kunnen alleen of in wisselende samenwerking lokaal verschillende uitwerkingen realiseren.

Ons beleid is erop gericht dat we in gezamenlijkheid een strategie ontwikkelen om leerlingen optimaal onderwijs te geven. We kiezen voor een integrale benadering met als kernwoorden verbinden, versterken en betrokkenheid. Vanuit deze visie willen we de wettelijke en maatschappelijke opdracht gezamenlijk uitvoeren.