woensdag 15 september 2021

Week van Inclusief Onderwijs

Van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober is het de week van inclusief onderwijs.

Tijdens deze week wordt er stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. In onlinesessies gaan partijen in gesprek over hoe de route naar inclusief onderwijs kan worden versneld.

Het uitgebreide programma deze week is te lezen op www.weekvaninclusiefonderwijs.nl. Het is direct mogelijk om zich per sessie aan te melden. Deelname is online en gratis.