zaterdag 13 april 2024

Website weeraanwezigopschool.nl

De partnerorganisaties van de thuiszitterstafel hebben het initiatief genomen voor een website met betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen.

De website weeraanwezigopschool.nl richt zich op schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren en biedt onder meer tips voor gesprekken met ouders en leerlingen en adviezen voor een goede overgang van thuis naar school.