vrijdag 17 december 2021

Voortgangsrapportage Verbeteraanpak Passend Onderwijs

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden is er een stevige basis gelegd om passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren, en daarmee nog meer leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd, kan als niet-verplicht hulpmiddel scholen verder helpen om de basisondersteuning concreet in te richten. (bron: persbericht OCW, 16 december 2021).