zaterdag 13 april 2024

Verlenging experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Scholen in het regulier en het speciaal onderwijs die volgend schooljaar een intensieve samenwerking aan willen gaan, kunnen daar nu een bijdrage voor ontvangen. De aanvraag moet dan wel worden ingediend voor 1 juni aanstaande. Het experiment heeft betrekking op de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs, die in juli 2020 van kracht werd. De wens van de beleidsmakers is om de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs te intensiveren en daardoor meer inclusief en maatwerkgericht onderwijs te bieden.

Op 1 april a.s. vindt er een online informatiebijeenkomst plaats waar vragen kunnen worden gesteld over het indienen van een experimentenaanvraag.

Meer informatie vind je ook op deze website.