Weisterbeek

Basisonderwijs

Openbare basisschool Weisterbeek is de enige openbare basisschool in de kern van Horst. De school vormt een goede afspiegeling van onze multiculturele samenleving.

OBS Weisterbeek heeft een open karakter en is algemeen toegankelijk. Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs ongeacht ras, sekse, geloof, levensovertuiging of cultuur.

Contactgegevens

Schoolstraat 8
5961 EH Horst
077-3982846

Bij wie moet ik zijn?