Ulingshof

Speciaal onderwijs

Ulingshof is een regionaal kindcentrum voor goed (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen met een lichamelijke, neurologische, cognitieve en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen, geïntegreerd met kinderrevalidatie en zorg.

Contactgegevens

Ulinghofweg 26
5915 PM Venlo
077-355 38 55

Bij wie moet ik zijn?