Talentencampus Venlo SO

Speciaal onderwijs

Talentencampus speciaal onderwijs biedt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Een deel van de leerlingen heeft verstandelijke beperkingen, soms in combinatie met andere problematiek/ stoornissen. En een deel van de leerlingen heeft problemen in gedrag, in communicatie en/of in leren als gevolg van bijvoorbeeld emotionele problematiek of een ontwikkelingsstoornis. De kinderen zijn afkomstig van scholen in de regio Noord-Limburg en van organisaties die voorschoolse zorg bieden. Zij zijn, in elk geval tijdelijk, aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering: een gespecialiseerd en deskundig  team, een kleinschalige leeromgeving, doelgericht en passend onderwijs in aandachtige samenwerking met het kind en zijn/haar ouders.

 

Bekijk hier het Schoolondersteuningsprofiel

Contactgegevens

Rijnbeekstraat 8
5913 GB Venlo
077 - 850 00 26

Bij wie moet ik zijn?