St. Vitus

Basisonderwijs

De Vitusschool is de enige school in het dorp Well met ongeveer 2500 inwoners. Het leerlingenaantal fluctueert rond de 170 leerlingen. Samen met de Catharinaschool in Wellerlooi is de Vitus onderdeel van het Educatief Cluster, waar op zoveel mogelijk terreinen naar de samenwerking wordt gezocht. De scholen blijven wel als twee zelfstandige scholen bestaan.

Contactgegevens

Kasteellaan 23
5855 AD WELL LB
0478-851756

Bij wie moet ik zijn?