De Wijnberg Onderwijsexpertise SO/VSO

Speciaal onderwijs

De Wijnberg biedt passend SO- en VSO-onderwijs voor kinderen met een ernstig disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dagelijks staat een team van professionals klaar om alle kinderen en jongeren in een specialistische, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven die hen optimaal in staat zullen stellen, om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren

Contactgegevens

Postweg 88
5915 HB Venlo
077-3217650

Bij wie moet ik zijn?