Onder de Linde

Basisonderwijs

Het is onze taak en ons streven om onze kinderen optimale kansen te bieden voor een eigen plaats in de maatschappij. Wij leren hen daartoe in een open sfeer, waarin respect bestaat voor zichzelf, de ander en het andere, de nodige kennis en vaardigheden. Zij ontwikkelen zich in een om­geving die enerzijds geborgenheid en veiligheid biedt en hen anderzijds uitdaagt weerbaar te zijn.

Contactgegevens

Pastoor Debijestraat 8
5963 AG Hegelsom
077-3984777

Bij wie moet ik zijn?