Meander

Basisonderwijs

Met plezier, ontmoeten, groeien en ontwikkelen is waar wij op basisschool Meander voor staan. Plezier houdt in dat je open en betrokken kunt deelnemen aan de leeractiviteiten, waardoor je in ontwikkeling komt en blijft. Groeien in je ontwikkeling, cognitief en sociaal emotioneel op de manier die bij je past willen we voor iedereen nastreven. Vanaf het moment dat kinderen binnenkomen in de peuterspeelzaal totdat ze in groep 8 BS Meander verlaten willen we dat kinderen met plezier naar school komen.

Contactgegevens

Sint Jozefweg 28
5956 DM Reuver
077-474 01 40

Bij wie moet ik zijn?