De Schakel

Basisonderwijs

De Schakel is een moderne Katholieke basisschool met de nadruk op ontmoeting. We zijn een ‘ontmoetingsschool’. De school heeft een open karakter en dat betekent dat ieder kind welkom is. De school respecteert de verschillende opvattingen van ouders over geloof en opvoeding. Het kunnen respecteren en accepteren van de ander, het openstaan voor elkaar en het meeleven met elkaar vinden wij belangrijk.

 

Bekijk hier het Schoolondersteuningsprofiel

Contactgegevens

Mgr. Schravenstraat 14
5871 AW Broekhuizenvorst
077-4631907

Bij wie moet ik zijn?