De Kameleon

Basisonderwijs

De Kameleon is een moderne Katholieke basisschool met de nadruk op ontmoeting. De school heeft een open karakter en dat betekent dat ieder kind welkom is. De school respecteert de verschillende opvattingen van ouders over geloof en opvoeding. Het kunnen respecteren en accepteren van de ander, het openstaan voor elkaar en het meeleven met elkaar vinden wij belangrijk.

Contactgegevens

Pastoor Tijssenstraat 18A
5971 VW Grubbenvorst
077-3661578

Bij wie moet ik zijn?