BS De Horizon

Basisonderwijs

Basisschool de Horizon is een dorpsschool in Grashoek waar wordt gewerkt aan kind- en toekomstgericht onderwijs voor zo’n 120 leerlingen. Ons onderwijs is kindgericht, betekenisvol, boeiend en gepersonaliseerd. Wij werken volgens de Jeelo methodiek, een thematische manier van werken  die samenhang in de leerstof aanbrengt en de maatschappij betrekt  bij het leren. Hierdoor leren kinderen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen.

Contactgegevens

Past. Kengenstraat 1
5985 PV Grashoek
077-3072856

Bij wie moet ik zijn?