dinsdag 11 juni 2024

Resultaten evaluatieonderzoek passend onderwijs

Deze korte animatie geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van het evaluatieonderzoek passend onderwijs voor het basis en voortgezet onderwijs. Dankzij de inzet van velen binnen ons  SWV hebben we de afgelopen jaren stappen gezet. Wij gaan verder met alle partners om te zorgen voor goed onderwijs.

https://www.youtube.com/watch?v=h-xc2wf1bdE