woensdag 1 november 2023

Ouderbijeenkomst Passend Onderwijs op 7 november a.s.

Op dinsdag 7 november 2023 om 19.00 uur organiseren de samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Limburg gezamenlijk een informatiebijeenkomst voor ouders (locatie Venlo). Tijdens deze bijeenkomst gaan we met ouders in gesprek over passend onderwijs. De avond is voor alle ouders met een kind op de basisschool en/of het voortgezet onderwijs. Ook ouders van kinderen die in de loop van dit schooljaar 4 jaar worden en naar school gaan, zijn van harte welkom. We kijken er al naar uit om op 7 november met u in gesprek te gaan.