dinsdag 1 december 2020

Kamerbrieven van het Ministerie van OCW

Onlangs zijn er twee brieven gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het betreft:

In de eerste brief presenteert Arie Slob 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. Bij punt 23 wordt gesproken over het aanpakken van onnodige reserves. In 2019 kwamen 136 van de 150 samenwerkingsverbanden boven de signaleringswaarde uit. Het SWV PO Noord-Limburg behoort tot de 14 overige samenwerkingsverbanden en blijft dus onder de signaleringswaarde. Er blijven dus geen middelen op de plank liggen.