zondag 16 juni 2024

Inspectie vraagt aandacht voor hobbels in schoolloopbanen nieuwkomers en leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Nieuwkomersleerlingen en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ervaren in vergelijking met andere leerlingen meer hobbels in hun schoolloopbaan; het is goed om hier nader onderzoek naar te doen en met scholen te kijken wat zij kunnen doen om de kansen van deze groepen te versterken. Dit bepleit de Onderwijsinspectie op basis van eigen onderzoek. Eerder verscheen een aantal resultaten hiervan in de Staat van het Onderwijs en nu zijn hierover twee factsheets gepubliceerd.

>> Lees verder