woensdag 13 april 2022

Handreiking passend onderwijs

De handreiking Helderheid rond passend onderwijs is gemaakt voor leraren in het basisonderwijs en bevat alle belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. De handreiking is gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer, daarnaast is dit onderdeel van maatregel 14 van de verbeteraanpak (‘Verwachtingen helderder voor leraren en schoolleiders’). In de voorbereiding is samen met leraren en intern begeleiders een inventarisatie gemaakt van onduidelijkheden en vragen die er rond passend onderwijs zijn. Het drukproces wordt nu in gang gezet en de handreiking wordt na de meivakantie fysiek gestuurd naar alle basisscholen in Nederland.