dinsdag 13 december 2022

Bijeenkomst | Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 2 februari 2023 een derde bijeenkomst over de toerusting van leraren op passend en inclusiever onderwijs. Op welke manier worden (aanstaand) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Wie kan daarin welke rol spelen? Welke rol ligt hier voor de Partnerschappen Samen Opleiden en bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden? Hoe kan men elkaar versterken? De bijeenkomst zal vooral in het teken staan van elkaar ontmoeten en inspireren aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Meer weten en aanmelden? Ga naar de website Steunpunt Passend Onderwijs.